Delegació de l'àrea

Informació

Les funcions del àrea de Cultura son les detallades a continuació:

  • Gestionar la Casa de Cultura.
  • Coordinar i fomentar l'ús de la Biblioteca Municipal.
  • Disenyar la programació cultural.
  • Donar a conèixer i recolzar els projectes dels artistes locals.
  • Proporcionar activitats que responguen a les aficions o hobbies dels veïns.

Formulari de cerca