Delegació de l'àrea

Informació:

Àrea d'Hisenda

Les funcions de l'àrea d'hisenda són les detallades a continuació:

  • Dissenyar i planificar la gestió econòmica i tributària de la corporació municipal
  • Supervisar l'estat d'execució pressupostària
  • Coordinar la redacció del pressupost municipal
  • Administrar els ingressos i les despeses en general
  • Gestionar els nostres recursos humans
  • Elevar al ple les propostes sobre Ordenances Fiscals

Formulari de cerca