Resultats baremació borsa d'ocupació local i ordre d'aspirants
5 de Octubre de 2017

Es publica el resultat de la **baremación dels criteris per a resoldre els supòsits d'empat i l'ordre dels aspirants de la borsa d'ocupació local.

Es concedeix un termini de cinc dies hàbils per a presentar les al·legacions que es consideren oportunes.

Aquest termini serà del 6 al 16 d'octubre de 2017 (tots dos inclusivament)