Actes baremació de personal taller d'ocupació Rocafort en Verd
28 de Novembre de 2017

Actes baremació de personal taller d'ocupació Rocafort en Verd, per al lloc de DIRECTOR

Es convoca entrevista als preseleccionats en Calle Pintor Vilar nº 1 Entresuelo - CP: 46009 Localidad: Valencia
DIA: 5 de Desembre de 2017 - HORA: 9:30 HORES.

Actes baremació de personal taller d'ocupació Rocafort en Verd, per al lloc de PROFESSOR

Es convoca entrevista als preseleccionats en Calle Pintor Vilar nº 1 Entresuelo - CP: 46009 Localidad: Valencia

DIA: 4 de Desembre de 2017 - HORA: 13:00 HORES.

Actes baremació de personal taller d'ocupació Rocafort en Verd, per al lloc de PROFESSOR DE SUPORT

Es convoca entrevista als preseleccionats en Calle Pintor Vilar nº 1 Entresuelo - CP: 46009 Localidad: Valencia

DIA: 4 de Desembre de 2017 - HORA: 11:30 HORES.

Es concedeixen 3 dies hàbils per a presentar les al·legacions oportunes.

A partir de l'endemà a la publicació, termini concedit entre el 29/11 i l'1/12 ( Tots dos Inclusivament).