Bases per a la constitució d'una borsa de treball d'educador/a social
3 de Novembre de 2017

Bases per a la constitució d'una borsa de treball per a la cobertura temporal del lloc d'educador/a social

Termini presentació d'instàncies des del dia 4 de novembre al 17 de novembre (tots dos inclusivament)