Correcció exercici tipus test borsa educador/a social
28/02/2018

Correcció de l'anunci resultats exercici tipus test de la convocatòria per a la selecció de personal per al nomenament d'un funcionari/a interí/a educador/a social, adscrit a l'àrea d'acció social per a l'execució d'un programa i constitució de la borsa de treball.

Es concedeix un termini de 5 dies hàbils a les dues noves aspirants aprovades perquè presenten la documentació acreditativa dels mèrits previstos en la convocatòria

Fi termini presentació documentació 7 de març de 2018

Formulari de cerca