Llistat definitiu procés de selecció Educador/a Social i data d'examen
1/02/2018

Edicte de l'Ajuntament de Rocafort d'aprovació de llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos al procés per la constitució d'una borsa de treball per a la cobertura temporal del lloc d'Educador/a Social, data d'examen i constitució de tribunal.

Formulari de cerca