Agència de Desenvolupament Local

Agència de desenvolupament local ADL

Des del servici d'AEDL de Rocafort es treballa per la promoció econòmica del municipi en dos línies:

- Servici de suport a emprenedors: des de l'AEDL es presta un servici d'impuls a la cultura emprenedora, recolzant a aquelles persones que desitgen iniciar un projecte empresarial i necessiten assessorament. Este servici es veu complementat amb el programa de creació d'empreses del Consorci Pactem Nord, els tècnics del qual es desplacen al nostre municipi per a assessorar de manera individualitzada en matèria de pla d'empresa, gestió de negoci, etc... a aquells projectes d'autoocupació derivats des de l'AEDL.

- Foment comercial: es duen a terme accions dirigides a incentivar i dinamitzar l'activitat comercial del municipi, prestant servicis d'informació i assessorament en matèria de legislació comercial i d'ajudes/subvenció públiques als comerços i pimes del municipi.

En esta línia es treballa també recolzant a l'associació de comerciants i empresaris de Rocafort, en planificació i gestió de campanyes de promoció del comerç local, informació, assessorament, formació, sol·licitud de subvencions i tot allò que la mateixa requerix.

- Projectes de Desenvolupament Local: des de l'Agència es realitzen treballs de disseny, elaboració, gestió i coordinació d'aquells projectes i iniciatives que puguen repercutir en el desenvolupament social i econòmic del municipi, i de manera directa o indirecta en la creació d'ocupació.

Formulari de cerca