AVALEM JOVES

Programa d'incentius a la contractació de persones joves per les Entitats Locals en el marc del sistema Nacional de Garantia Juvenil. Actuació finançada pel Fons Social Europeu

El Pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020 és una estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana, central i integrada per a millorar l'ocupabilitat dels joves i de les joves per a :

- Contribuir a la implantació d'un NOU MODEL PRODUCTIU que, sense oblidar les millores en eficiència, i comptant amb les empreses, els treballadors i les treballadores.

- Generar noves oportunitats d'ocupació i formació per a les PERSONES JOVES.

- Afavorir l'aportació de TALENT de les persones joves a les PIMES I AL TERCER SECTOR, promovent la contractació de joves per part d'aquestes organitzacions i la implantació de millores organitzatives per part dels joves i de les joves.

- Facilitar el RETORN DE LES PERSONES JOVES que se'n van anar a uns altres països per a evitar les condicions de precarietat i a la cerca d'oportunitats que no els oferien en la seua terra.

- Estimular el COMPROMÍS SOCIAL DE LES PERSONES JOVES, participant en iniciatives socials de la mà del tercer sector, que de forma directa promoven el desenvolupament de competències transversals fonamentades en el mrcat de treball hui en dia ( aprenentatge i servei)

Ayuda cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Unión Europea.