Certificat Digital
  Conveni Entre l'Ajuntament i l'A.C.C.V
   
  L'Ajuntament signe un conveni l'any 2007 amb la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV), servei gratuït que permet a ciutadans i empreses identificar-se de forma segura a través d'Internet, el que es coneix com Certificat Digital.
   
  Què és la ACCV?
   
  La Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) és l'Ens Prestador de Serveis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, constituït mitjançant la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de La Generalitat La ACCV proporciona als ciutadans, les empreses i les Administracions Públiques els mecanismes d'identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d'Internet: Els certificats digitals i les tecnologies associades. Els certificats emesos i la resta de serveis que la ACCV presta s'ajusten a l'establert en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, pel que la ACCV gaudeix d'ampli reconeixement en totes les Administracions Públiques. A més, amb els certificats digitals reconeguts expedits per la ACCV es pot generar signatura electrònica reconeguda, que és equivalent a la manuscrita.
   
  Què és el " Certificat Digital "?
   
  És un programa que s'instal·la en el navegador Web de l'ordinador. Els Certificats Reconeguts per a Ciutadans emesos per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana es poden utilitzar per a: Signar i xifrar missatges de correu electrònic segur. La identificació d'usuaris davant serveis telemàtics:  
Oficina Virtual Ajuntament de Rocafort
Oficina Virtual de l'Agencia Tributària
Oficina Virtual de la Seguretat Social
Oficina Virtual del Catastre
Oficina Virtual SEPE
i la signatura electrònica i el xifrat de documents en aquestes aplicacions
Pulsa açí per a conèixer les aplicacions en les quals són necessaris els certificats digitals de la ACCV
 
   
  Què és el " Certificat Digital "?
   
  Anar en horari d'Oficina al P.R.U (punt de registre d'usuari) de la Casa de Cultura , 2ª Planta i sol·licitar aportant, ciutadans de nacionalitat espanyola: DNI, en vigor, passaport espanyol, en vigor, permís de conduir en format targeta, en vigor.

En cas de robatori / renovació del document, ha de presentar el justificant de la policia que el nou document està en tràmits.

Ciutadans de nacionalitat estrangera, NIE (Nombre d'identificació d'estranger), en vigor, passaport en vigor.

Dues modalitats:
En Suport Sofware: L' Ajuntament emet un codi per a descarregar-se el certificat des de la web de l'ACCV amb un navegador web.

És Gratuït i en el moment.
Tarjeta Criptogràfica: http://www.accv.es/ciudadanos/certificados/certificados-en-tarjeta-criptografica/)
 
  Per a més informació contacti amb:
 

El telèfon d'atenció de la PRU Rocafort: 96 131 22 97
e-mail:firmadigital@rocafort.es
Horari:
De dilluns a divendres de 8:30 hores a 14:30 hores, dimecres alterns a la vesprada de 16:30 hores a 18:45 hores, cridar per telèfon.

   
  Què se li lliura al sol·licitant?
   
  El contracte de certificació: El sol·licitant ha de llegir-lo i signar dues còpies, una per a ell i altra per a la ACCV. La còpia del sol·licitant conté el PIN del certificat.
Guia d'Instal·lació amb el codi. El codi és valid per 15 díes naturals.
   
  A més de Rocafort, puc anar a altres P.R.U?
  Sí, troba’ls en: http://www.accv.es/va/ciutadans/punts-de-registre-dusuari/
Per a més informació contacti amb:
El telèfon d'atenció de la ACCV: 902482481
Visita http://www.accv.es
   

 

Formulari de cerca