El Consorci - Pactem Nord

El Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació PACTEM NORD és un organisme públic creat a l'octubre de 2001 per a la gestió del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació PACTEM-NORD. El marc d'actuació és l´Horta Nord.

El Consorci aconseguix una representació poblacional de 224.164 habitants i està format per ajuntaments de l´Horta Nord, els sindicats UGT, CCOO, USO i les associacions empresarials ASIVALCO, AUPIM i AEMON.

L´objectiu fonamental del Consorci Pactem Nord és el d´abordar la problemàtica de la desocupació des de diferents perspectives.

Notícies relacionades