Decàleg de comunicació de l'Ajuntament de Rocafort
 1. 1. L’objectiu de l’acció quotidiana de la política municipal ha de ser resultar eficients davant de les necessitats de la població. És a dir, el protagonisme ha de ser de la ciutadania, a la qual cal dirigir tot el treball de l’administració local. Igualment s’ha de tenir en compte que la participació ciutadana és la que garanteix la transparència i el control de la gestió municipal, els gestors són instruments i no protagonistes.
   
 2. 2. Les comunicacions públiques i privades de l’ajuntament han de guiar-se pels criteris d’actualitat, utilitat i claredat. L’eficàcia de la comunicació local caldrà mesurar-la a partir d’estos criteris i també per l’accessibilitat a la informació pública, que caldrà facilitar des de la institució.
   
 3. 3. El respecte als drets de la ciutadania, la qual és plural i dinàmica, han de ser una preocupació principal de la comunicació institucional. Específicament l’accés adaptat a les característiques particulars de la població, com ara la cura amb les dades personals privades, la informació formal i informal en les llengües oficials del poble valencià, i l’accessibilitat a partir de cada situació personal (per tal de superar limitacions de mobilitat o funcionament dels sentits).
   
 4. 4. Respecte escrupolós a les lleis i normatives de protecció de dades personals, i en els casos que l’administració local encara no estiga del tot al dia, mirarà d’avançar en les vies de resposta i solució a les reclamacions ciutadanes.
   
 5. 5. La convivència lingüística és un objectiu institucional fonamental. És per això que l’ajuntament ha de garantir l’accés a cada comunicació oficial en totes dues llengües oficials, el valencià i el castellà.
   
 6. 6. Ara bé, cal considerar que el valencià és la nostra llengua pròpia, que a més es troba en una situació de llengua minoritzada, i per ambdós aspectes és obligació de l’administració pública municipal la promoció dels usos socials del valencià als nivells habituals de qualsevol llengua de cultura moderna.
   
 7. 7. Considerem que la millor manera de promoure la convivència lingüística en el nostre entorn social és comunicar-nos amb naturalitat a través del valencià i el castellà de manera habitual en les informacions no formals, amb una certa prevalença del valencià.
   
 8. 8. Serà una preocupació constant de l’administració local en Rocafort buscar les millors maneres de facilitar l’arribada de la informació, adaptada a les necessitats diverses de la població (incloent-hi la diversitat de mitjans, de registres i de capacitats d’accés).
   
 9. 9. La comunicació municipal vetlarà per transmetre i promoure la informació de les iniciatives cíviques i associatives que es produïsquen en el nostre veïnat i entorn.
   
 10. 10. L’ajuntament de Rocafort renuncia a la instal·lació de plaques commemoratives amb els noms dels gestors polítics de cada moment, atenent al criteri que no són ells els protagonistes, sinó les necessitats de la població per a la qual treballen.

Formulari de cerca