Facturación Electrónica

A partir del 15 de gener de 2015, el punt de registre únic de les factures electròniques dirigides a l'Ajuntament de Rocafort, serà l'habilitat en la plataforma electrònica "FACe-Punto General d'Entrada de Factures Electrónicas" del MHAP, https://face.gob.es/es/

Els codis DIR 3 de l'Ajuntament de Rocafort, així com els corresponents a la "oficina contable", "órgano gestor" i "unidad tramitadora" són codis únics DIR 3, amb el detall següent:

OFICINA CONTABLE: L01462166 Intervención
ORGANO GESTOR: L01462166 Ayuntamiento de Rocafort
UNIDAD TRAMITADORA: L01462166 Ayuntamiento de Rocafort

Formulari de cerca