Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat que, en honor d'aconseguir la màxima coordinació, participació, transparència i agilitat, exerceix, sense perjudici de les delegacions especials que l'Alcaldia atorga, les següents atribucions, segons el decret d'Alcaldia del 24 de juny de 2011, recollit en el Butlletí Oficial de la Província i en la secció Resolucions i decrets d'aquesta pàgina web.

Formulari de cerca