Recollida de fem i brancatges

Informació per a la recollida de fem i brancatges:

 

FEM ORGÀNIC (R.S.U.)

El fem haurà de dipositar-se en els contenidors de color VERD FOSC, a partir de les 20:00 HORES.

Sempre en borses hermètiques i lligades.

La tapa del contenidor haurà de quedar-se tancada.

RECOLLIDA SELECTIVA

    El contenidor tipus iglú de color VERD CLAR és per al dipòsit de VIDRE, com: botelles, pots, tarros i flascons, etc… Sense tapes ni taps.
    El contenidor de color BLAU és per al dipòsit de PAPER I CARTRÓ, com: diaris, revistes, papers, caixes…
    El contenidor de color GROC és per al dipòsit d'ENVASOS LLEUGERS, com: tetra-*bricks, botelles i pots de plàstic, bosses de plàstic, llaunes d'alumini, etc...

Si no se sap en quin contenidor s'ha de dipositar un residu, aquest haurà de ser llançat en el del fem orgànic.

Si a l'hora de deixar el residu en el contenidor específic, aquest estiguera ple, s'haurà de cercar un altre per a dipositar-ho. Mai es deixaran en la via pública.

 

TRASTOS VELLS

Els trastos vells, objectes vells i petits electrodomèstics hauran de dipositar-se, de manera que queden lliures les voreres, al costat d'un contenidor de fem orgànic.

Es deixaran el DIUMENGE a partir de les 20:00 HORES, perquè puguen ser arreplegats el DILLUNS.

No es podrà excedir de 3 bultos per habitatge i setmana.

HERBES I BRANCATGES

Les herbes i brancatges hauran de dipositar-se, de manera que queden lliures les voreres, al costat d'un contenidor de fem orgànic.

Es deixaran el DILLUNS a partir de les 20:00 HORES, perquè puguen ser arreplegats el DIMARTS.

Hauran de seguir-se les següents normes per habitatge i setmana:

Herbes: un màxim de 4 borses tancades, de 25 Kg. de pes.
Brancatges: un màxim de 4 feixos, lligats, de 25 Kg. de pes i 1,5 *mts. de llarg com a màxim.

Per a desfer-se de qualsevol altre tipus de residu es consultarà prèviament amb el Departament de Medi Ambient

Poden enviar la consulta a medioambiente@rocafort.es

OLI DE CUINA USAT

L'oli de cuina haurà de dipositar-se dins dels contenidors de color TARONJA.

S'haurà de deixar en envasos de plàstic.

La ubicació dels contenidors arreplegada:

Av. Corts Valencianes.
C/ *Mossen Sorribes.
C/ Convent.
Plaza Espanya.

PILES

Amb aquest servei, l'Ajuntament de Rocafort aposta per la sostenibilitat del municipi.

Totes les persones que vulguen col·laborar i ajudar a millorar el medi ambient podrà fer-ho acudint als punts de recollida que estan a la disposició de tots en:

La Casa de la Cultura.
L'Ajuntament.
L'Antic Casino.
Magatzem Municipal.
Electricitat Ferrando.
Autoservei Santa Bàrbara.
La Tenda de Victoria.

Amb aquestes accions potenciem la minimització de residus urbans i la correcta separació i gestió dels mateixos.

Formulari de cerca