Acta de selecció EMPUJU 2018- TÈCNIC EN ADMINISTRACIÓ DE EMPRESAS
11/07/2018

Es publica l'acta de selecció provisional del programa EMPUJU 2018 aprovant el resultat de baremació d'expedients per al lloc de TÈCNIC EN ADMINISTRACIÓ DE EMPRESES.

Es concedeix un termini de 7 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació del llistat provisional per a la presentació d'al·legacions., sent aquest el comprès entre el dia 12 i el 20 de Juliol, tots dos inclusivament.