Acta de selecció EMPUJU 2018- TÈCNIC EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL
11/07/2018

Es publica l'acta de selecció provisional del programa EMPUJU 2018 aprovant el resultat de baremació d'expedients per al lloc de TÈCNIC EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL.

Es concedeix un termini de 7 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació del llistat provisional per a la presentació d'al·legacions., sent aquest el comprès entre el dia 12 i el 20 de Juliol, tots dos inclusivament.