Concessió d'ajudes bonometro estudiants curs 2018-2019
9/11/2018

Es publica l'anunci de data 8 de novembre de 2018 sobre la concessió o denegació de la subvenció bonometro estudiants.

Es concedeix un termini de tres dies hàbils (del 12 al 14 de novembre de 2018, tots dos inclusivament) per efectuar l'ingrés.

L'ingrés es podrà efectuar:
•Mitjançant ingrés amb targeta de crèdit/dèbit a la Casa Consistorial situada al carrer del Pou, s/n de Rocafort.
•Mitjançant ingrés o transferència a favor de l'Ajuntament de Rocafort en alguns dels comptes bancaris de titularitat d'aquest:
CAJAMAR: ES18 3058 7031 3927 3230 0011
BANC SANTANDER: ES78 0030 3306 0203 7510 1273
LA CAIXA: ES86 2100 5578 0302 0001 0335
BANKIA: ES63 2038 6216 1360 0000 0494

El justificant d'ingrés es presentarà en el Centre "Antc Convent". C/convent, 4.

Aquells beneficiaris que no realitzen el pagament en el termini i forma establits, s'entendran per desistits del seu dret.