Resultats baremació de mèrits borsa de treball educador/a social
13/03/2018

Anunci resultats baremació de mèrits presentats pels aspirants que han superat l'exercici tipus test de la convocatòria per a la selecció de personal per al nomenament d'un funcionari/a interí/a educador/a social, adscrit a l'àrea d'acció social per a l'execució d'un programa i constitució de la borsa de treball

Es concedeix un termini de 3 dies (a partir del següent al de la publicació en la pàgina web de l'Anunci amb la relació d'aspirants que han superat la fase de **baremación de mèrits), perquè els aspirants que no estiguen d'acord amb la valoració dels mèrits al·legats, puguen presentar reclamacions

Fi de termini de reclamacions: 16 de març de 2018

Formulari de cerca