Estudi de mobilitat integral urbana del municipi de Rocafort
18/01/2017

Com és conegut per tots, Rocafort pateix un greu problema de trànsit generat fonamentalment per la circulació de vehicles procedents d’altres municipis, ja que no hi ha cap via que desvie el trànsit del nucli urbà.

Per aquesta raó, el mes de setembre de 2015, el govern presidit per Amparo Sampedro encarregà a la Diputació de València un Pla Integral de Mobilitat per a analitzar en profunditat els problemes relacionats amb la mobilitat urbana, per a elaborar un diagnòstic d’aquests problemes (origen i possible vies de solució), i que proposara a l’Ajuntament unes línies d’actuació.

La comissió tècnica encarregada d’elaborar el Pla lliurà els documents corresponents a les cinc fases d’elaboració, documents que ara fem públics com a inici d’una campanya informativa que desenvoluparem a partir de setembre.

Cal tenir en compte que el que inclou la fase 5 són PROPOSTES DE LA COMISSIÓ TÈCNICA, NO LES DECISIONS DEL GOVERN MUNICIPAL. Aquestes decisions es prendran després del procés de participació ciutadana que s’obrirà a partir de setembre (Fase 4).

Els documents més importants en aquests moments són Fase 2 (Anàlisi sobre la situació de la mobilitat a Rocafort) i Fase 3 (Diagnòstic dels problemes: causes, possibles solucions).

És en aquests dos documents en els quals es basarà el procés de participació ciutadana, procés necessari per a la presa de decisions a curt, mitjà i llarg termini.

Per a poder visualitzar de forma correcta l'arxiu, és aconsellable descarregar-ho en el seu ordinador.

Formulari de cerca