Canvi de dates en la inscripció i matrícula de l'Escoleta infantil de Rocafort
9 de Maig de 2017

La Conselleria d'Educació ha publicat, amb data 3 de maig,  la resolució que convoca ajudes econòmiques a l'escolarització en Educació Infantil de primer cicle, per al curs 2017-2018. Allà s'indica que el termini per a la presentació del Bo Infantil acaba el dia 26 de maig de 2017.

Això ens obliga a modificar el procediment d'admissió en l'Escola Infantil Municipal de Rocafort, ja que per a sol·licitar el Bo Infantil cal haver realitzat la matrícula en el centre. Avancem, per tant, els terminis de matrícula. Que són els que mostrem tot seguit:

- Publicació de les llistes provisionals de sol·licituds admeses i excloses, 15 de maig

- Termini per a reclamacions, del 16 al 18 de maig

- Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos, 19 de maig

- Terminis per a la matrícula i la sol·licitud del Bo Infantil, del 22 al 26 de maig

 

Notícies relacionades (recordeu que el calendari definitiu és el que anunciem en la notícia de hui, 9 de maig de 2017):

13 d'abril

 

Formulari de cerca