Continua la formació per a l'ocupació en Rocafort
7 de Gener de 2018

El passat 2 de gener fou la data d'inauguració del nou Taller d'Ocupació en jardineria "Rocafort en Verd", en el Nou Espai. Hi assistiren l'equip docent, l'alumnat seleccionat pel SERVEF, a més de l'alcalde Víctor Jiménez i del regidor de promoció econòmica, José Antonio González

Fa menys de dues setmanes que acomiadàvem l'alumnat i el personal docent de l'anterior taller (Rocafort Natura III) que al llarg del 2017 s'hi han format com a jardiners, i han aconseguit obtindre el certificat de professionalitat nivell 1 i 2; mentre ha durat la seua formació han percebut un salari igual al salari mínim interprofessional (SMI). 

Enguany unes altres 10 persones, la majoria veïnes de Rocafort, completaran una formació adequada que possibilitarà la seua integració en el mercat laboral com a jardiners. Este nou Taller desenvoluparà un projecte que té l'objectiu prioritari dotar de zones verdes i arbrat autòcton el Parc del Poble a Ramon Fontestad ("El Gat"). El regidor d'Ocupació González ha valorat com a responsable de la iniciativa: "Per a mi és molt gratificant. Cada vegada que aconseguim que un grup de veïns i veïnes de Rocafort reben una formació laboral i, a més de faena durant 12 mesos, pense que este govern, del qual forme part com a representant d'Independents per Rocafort (IxR), està fent algunes coses bé".