Renovació carnet de la piscina municipal 2017
5 de Juny de 2017
  RENOVACIÓ CARNET
DE LA PISCINA MUNICIPAL
   

 

 

Temporada de piscina:
del 16 de juny al 17 de setembre de 2017

  RENOVACIÓ CARNET DE SOCI DE LA PISCINA
  Empadronats a Rocafort
Directament en l'Oficina d'esports (gratis)
   
  SOL·LICITUD CARNET DE SOCI DE LA PISCINA
  Empadronats a Rocafort
Lliurar en registre d'entrada de l'Ajuntament:
–Fotografía de carnet actual
–Còpia del DNI o NIE
   
  SOL·LICITUD PASSE PISCINA NO EMPADRONATS
  En l'Oficina d'Esports
–Fotografia de carnet actual
–Abonament de passada amb targeta de crèdit/carregue en compte en l'oficina d'esports o ingrés en banc
–Original i fotocòpia
 — DNI o NIE
 — Per a familiars (llibre de família)
 — Jubilats o pensionistes: Targeta S.I.P
 — Aturats: targeta de desocupació
 — Per a descompte del 10%:
        — Carnet Jove
        — Document acreditatiu discapacitats grau mínim 33%
        — Llibre de família per a famílies nombroses

 
  HORARI D'EXPEDICIÓ
DE PASSES
 

A partir del 6 de juny de 2017
— Juny de 12:00 a 14:00 hores i de 18:30 a 21:00 hores
— Julio i agost de 11:30 a 13:00 hores

   
  Més informació:
  Oficina d'esports
tel.: 961311505 / 670 491 705

ofisport@rocafort.es

 

Formulari de cerca