Ajudes per a autònoms de l'Ajuntament de Rocafort
17/09/2018

OBJECTE

Fomentar la creació d'ocupació i estimular l'activitat econòmica en el Municipi

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Lloc: registre d'entrada de l'Ajuntament de Rocafort.

Termini: del 17 de setembre al 15 de novembre de 2018, tots dos inclosos. (Les sol·licituds que arriben fóra del termini assenyalat no seran ateses)

La subvenció es concedirà fins a cobrir l'import de l'aplicació pressupostària, denegant-se totes les sol·licituds rebudes amb posterioritat.

Per a més informació contactar amb l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local.

C/ Convent, nº 4. - Telf. 96 131 04 68