• solsida del 19-1-17
Informació important sobre la Llotgeta de Rocafort, i les actuacions previstes
10/03/2017

COMUNICAT REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I DE PARCS I JARDINS

 

Davant la caiguda dels dos pins en el temporal del passat mes de gener, es realitzà un estudi sobre la massa forestal de l'espai de la Llotgeta amb l'objetiu de determinar el risc existent per als ciudatans/es.

En aquest estudi, detallem el creixement inadequat que han patit els diferents exemplars cap a la via pública, així com l'impediment físic que suposa el sòl d'horitzont calcari i el recent accés al refugi descobert que deixa sense substrat les raïls.

Dins de les diferents actuacions valorades la tala es considera l'única opció que garanteix el risc zero. Per tant, l'equip de govern considera necessari actuar sobre aquells exemplars que presenten majors deficiències estructurals per a evitar caigudes en condicions meteorològiques adverses i garantir la seguretat dels ciutadans. En una primera fase, s'actuarà sobre els exemplars valorats amb un risc alt de caiguda. Posteriorment, pretenem establir un procés participatiu que permeta a la població determinar la finalitat de l'espai ja siga per a implantar nova massa arbòria o deixar-lo lliure.

 

Podeu consultar (avall) l'informe tècnic sobre la situació dels pins de la Llotgeta... I dirigir-vos per a dubtes als regidors:

eduard.comeig@rocafort.es

paco.marco@rocafort.es

 

La previsió meteorològica en Rocafort ací.

(Les imatges antigues de la Llotgeta les hem trobades en la pàgina de facebook Rocafort antic, www.mipueblo.es i Rocafort reflexiona

 

Formulari de cerca